Kyläsuunnitelma

Kyläjohtokunta hyväksyi uuden kyläsuunnitelman kokouksessaan lokakuussa 2014.

Luhtikylä-Viljaniemen kyläsuunnitelma

Tutustu kyläsuunnitelmaan:
Luhtikylan_kylasuunnitelma_2015-2017_final

Lähiajan toimet

Kylän lähiliikuntapikka

Kauan vireillä ollutta hanketta ryhdytään
viemään eteenpäin. Koulun ja päiväkodin
yhteyteen kunnostetaan lähiliikuntapaikka.
Uuteen hankkeeseen yhdistetään mm. uusien
leikkivälineiden hankinta ja kenttien kunnostus.

* Haetaan Leader-rahoitusta tulevalle
ohjelmakaudelle 2015–2020.

Alakoulun kohtalo

Luhtikylän alakoulun (perinnetupa) tulevaisuutta selvitetään edelleen. Vaihtoehtoja ovat purkaminen, myyminen tai siirtäminen. Yksi vaihtoehto on myös alakoulun säilyttäminen koulun varastotilana, jos tilassa ei ole homeongelmia. Purettaessa vapautuva alue tulisi koulun ja päiväkodin pihakäyttöön.

* Kylätilaksi ei alakoulua kannata kunnostaa. Nuorela, Kattilamaja ja koulu palvelevat kyläläisiä tässä tarkoituksessa riittävästi.

Liikenneturvallisuuden kehittäminen

Luhrinraitin turvallisuus puhuttaa aina. Kevyenliikenteenväylästä on kirjelmöity kaupungille ja ELY-keskukseen useasti. Vaikuttamista jatketaan. Pyritään saamaan mm. Aja varovasti -kyltitys raitin päihin. Tutkitaan muita mahdollisuuksia esim. ajoradan hidastetöyssyjä

* Vanhempainyhdistys on jakanut kaikille koululaisille heijastinliivit. Jatketaan liikennekampanjointia lasten ja nuorten kanssa.

Luhtikylä lyhyesti

Luhtikylä-Viljaniemen kyläalue sijaitsee Länsi-Orimattilassa. Alueella on ollut asutusta 1500-luvulta lähtien. Luhtikylän läpi virtaa Porvoonjoki/Luhdanjoki, jonka laakso muodostaa valtakunnallisestikin arvokkaan maisema-alueen. Maisemaltaan alue on maaseutumaista. Kylät on perinteisiä, kauniita maalaiskyliä, siellä on laajoja peltoalueita,joita metsäsaarekkeet pilkkovat.

Kymmenen viime vuoden aikana alue on muuttunut: moottoritie ja rautatie halkovat aluetta joissakin kohdissa vierekkäin.Valtaväylät tekevät kyläalueesta paikan, josta on hyvät yhteydet isompiinkin keskuksiin, mm. Lahteen ja Helsinkiin. Kyläalueen väestömäärä on lähes 700 henkeä