Palvelut

Kasvava koulu ja päiväkoti palvelevat luhtikyläläisiä

Luhtikylässä on noin 40 oppilaan koulu, jossa toimivat peruskoulun vuosiluokat 1-6. Koululla on kolme opettajaa, joiden lisäksi koululla käyvät erityisopettaja ja taideaineiden tuntiopettaja. Oppilaat jakautuvat kolmeen ryhmään: 1-2-, 4-5- ja 5-6 luokkalaiset.

Koulurakennus on uusi, se on valmistunut vuonna 2000. Koulussa on hyvät tietotekniset valmiudet, joita käytetään hyväksi opetuksessa. Iso osa koulun oppilaista saa kaupungin maksaman koulukuljetuksen.

Hennassa toimii Länsi-Orimattilan päiväkoti. Päiväkoti tarjoaa päivähoitoa 1-7 -vuotiaille. Päiväkodin yhteydessä toimii myös esiopeturyhmä

Iltapäiväkerho aloitti toimintansa koululla syksyllä 2011. Iltapäiväkerhossa hoidetaan 1-2-luokkalaisia koulun oppilaita klo 12-17.

Kirjastoauto pysähtyy Luhtikylän koululla viikoittain. Kyläläisiä palvelevat myös Tuuliharjan levähdysalue ja liikennemyymälä.

Lisätietoja: 
Luhtikylän koulu rehtori Sirpa Kinnunen, sirpa.kinnunen@orimattila.fi
Länsi-Orimattilan päiväkoti
Orimattilan seurakunta: Perhekerhot
Orimattilan kirjastoauton aikataulu
Neste Oil Orimattila Tuuliharja
Luhtikylässä toimivia yrityksiä: FonectaEniro